BANJAR - BANDUNG

Banjar - Bandung (Pagi)

Penjemputan Jam 08.00
(Avanza, Luxio/Grandmax)

Banjar - Bandung (Siang)

Penjemputan Jam 13.00
(Toyota Hiace Commuter)

Bandung - Banjar (Sore)

Penjemputan Jam 17.00
(Avanza, Luxio/Grandmax)

BANJAR - JAKARTA

Banjar - Jakarta (Malam)

Penjemputan Jam 19.00
(Avanza, Luxio/Grandmax, Hiace)

BANJAR - YOGYA / SOLO

Banjar - Yogya / Solo (Malam)

Penjemputan Jam 19.00
(Avanza, Luxio/Grandmax, Hiace)

BANJAR - SEMARANG / PEKALONGAN

Banjar - Semarang / Pekalongan (Malam)

Penjemputan Jam 19.00
(Avanza, Luxio/Grandmax, Hiace)

JAKARTA - PEMALANG

Jakarta - Pemalang (Malam)

Penjemputan Jam 19.00
(Avanza, Luxio/Grandmax, Hiace)

JAKARTA - PEKALONGAN

Jakarta - Pekalongan (Malam)

Penjemputan Jam 19.00
(Avanza, Luxio/Grandmax, Hiace)

BANJAR - PEMALANG

Banjar - Pemalang (Malam)

Penjemputan Jam 19.00
(Avanza, Luxio/Grandmax, Hiace)

BANJAR - PEKALONGAN

Banjar - Pekalongan (Malam)

Penjemputan Jam 19.00
(Avanza, Luxio/Grandmax, Hiace)